Dutch toilet organisation

 


De geschiedenis[1]

Een toilet of wc is een onderdeel van het sanitair dat is bedoeld voor het opvangen en wegspoelen van urine en ontlasting. Het woord toilet wordt zowel gebruikt voor het sanitair zelf als voor een afgesloten ruimte waarin enkel dit sanitair staat.

De oudste toiletten stammen waarschijnlijk af van de Griekse stam de Minoërs.

In hun paleizen zijn resten van rioleringen en toiletten teruggevonden. Helaas is hun cultuur met de eeuwen verloren gegaan, en daarmee de kennis over hun toiletten en rioleringen. Het duurde tot de Romeinse tijd voordat er weer een soortgelijk systeem grootschalig werd gebruikt.

In de middeleeuwen was het de gewoonte om de behoeften te doen in het gemak, een aan de buitenmuur van een kasteel bevestigd kamertje.

Van een spoelsysteem was er geen sprake. De uitwerpselen kwamen dan (pot-legennet als al het andere afval) in een slotgracht of in een ravijn terecht. Aangezien het water uit een slotgracht meestal als drinkwater werd gebruikt, werden op deze manier verschillende ziekten verspreid. Voor de gewone mens was het allemaal nog eenvoudiger, hij deed zijn behoefte in de vrije natuur, op een mesthoop, of gewoon in volle openheid op straat. Soms werd een emmer gebruikt die dan op bepaalde momenten ergens geleegd moest worden. Dat gebeurde dikwijls op straat.

Niet snel daarna  aan het begin van de 18e eeuw, ontstond de eerste spoeltoilet.
Waarna het voor de rijken al snel een behoefte werd om een schone, frisse toilet te hebben.

uitwerpselenkar

De renaissance

In de renaissance verschenen de eerste gemak stoelen of kakstoelen. Dat waren gewoon stoelen met een gat erin, waar dan een emmer onder geplaatst kon worden. Deze stoel werd niet alleen in de slaapkamer, maar ook in woonkamers gezet. Toen was er blijkbaarminder behoefte aan privacy bijhet doen van de behoeften. Lodewijk XIV ging bijvoorbeeld gewoon door met zijngesprekken tijdens het doen van zijn behoefte.
De meeste potten werden uitgevoerd in aardewerk of porselein, ze hadden een handvat. Als de spijsvertering was voltooid, werden de uitwerpselen afgedekt met een doek en verwijderd. Bij zieke patiënten werden de urine en uitwerpselen eerst nagekeken door de chirurgijn. De andere, armere mensenmoesten zich maar behelpen met wat denatuur bood.

In het Kasteel van Versailles is nooit één toilet gebouwd, terwijl er duizenden hovelingen vertoefden, in hun eigen stank. Parfums en andere trucjes zoals handschoenen waren dus onontbeerlijk.
Uit deze tijd stamt ook het herontdekken van de latrines, een houten of stenen plank met een gat erin, boven op een goot of sloot. Het was zelfs niet ongebruikelijk dat er in zo’n plank meerdere gaten waren, zodat zoals de Romeinen in de oudheid, meerdere personen tegelijk,en naast elkaar, hun behoefte konden doen.

 20e eeuw

In de 20e eeuw nam de welvaart toe en zijn het niet alleen de rijken die moderne badkamers en toiletten kunnen bezitten.
Er blijkt niet alleen oog voor hygiëne te zijn maar ook voor design.

21e eeuw

Zelfs in het begin van deze eeuw is het gebruik van een toilet niet universeel. Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een half miljard mensen in India geen toegang tot een toilet en doen ze hun behoefte in de open natuur zonder waardigheid of privacy.

Oog voor hygiëne en goede toiletten is dan ook waar DTO zich anno de 21e eeuw hard voor maakt.

Maag Lever Darm Stichting[2]

 Volgens de Maag Lever Darm Stichting blijkt er ook een tekort te zijn aan openbare toiletten in Nederland. wc
Vooral voor mensen met een ziekte aan het spijsverteringskanaal kan dat problemen geven.

Aanleidend naar dit probleem organiseerde Maag Lever Darm Stichting op 26 januari  samen met verschillende patiëntenorganisaties een conferentie waar de problemen verder werden geïnventariseerd, en werd geprobeerd uit te vinden hoe andere landen deze kwestie aanpakken en vooral ideeën verzamelen om het wc-tekort in ons land te lijf te gaan.

 

 

Treintoilet [3]

Marian Loth , PhD-er  en industrieel ontwerper. Ontwierp een nieuwe trein met daarin een nieuw toilet.
Uniek hieraan is dat er naast een normaal toilet ook een urinoir voor mannen in zit. Dit zorgt ervoor dat de toiletpot schoner blijft en het toiletbezoek voor vrouwen en ouderen aangenamer maakt.
Op 30 augustus 2016 presenteerde Marian dit ontwerp en vertelde hierbij:
“Mijn doel is om een hygiënisch toilet te maken waar mensen graag gebruik van maken.”
Marian Loth doet al jaren onderzoek naar treintoiletten. Ze onderzocht dat 85% van de mannen staand gebruik maakt van het treintoilet. Daarnaast onderzocht ze ook de vervuiling van de wc bril bij staand plassen. Met behulp van papier kon ze onzichtbare verstuiving bij het plassen zichtbaar maken. Ze richtte zich daarom op het ontwerp van Trein.jpgeen urinoir, naast de gebruikelijke toiletpot.

Het ontwerp

Het ontwerp voor een familietoilet richt zich op specifieke doelgroepen, waaronder ouderen en families met kleine kinderen. Marian gaf hierbij aan dat uit een vragenlijst is gebleken dat met name ouderen meer met de trein zouden reizen als er een deugdelijk en hygiënisch toilet aanwezig zou zijn. Het scheiden van de toiletpot en het urinoir draagt daar aan bij.
Ook zijn er in de trein beugels aanwezig waaraan je je goed vast kunt houden. Daarnaast moet het toilet ook toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel.”
Op verzoek van de NS, onderzocht TU Delft het rapportcijfer dat het publiek geeft aan het treintoilet.  Het rapportcijfer bleek hierbij op een 4.1  te hangen.
Marian gaf aan dat het cijfer afhangt van de frequentie waarmee het toilet wordt schoongemaakt, maar ook het ontwerp zal het gedrag van de treinreiziger zeker positief beïnvloeden.”

Even voorstellen
Johan Molenbroek
Lid van DTO adviesgroep

johanJohan Molenbroek is universitair hoofddocent aan de TU Delft, en weet alles over ergonomie en design van toiletten.
Molenbroek kent de problemen van toiletten in de
NS-treinen en  doet al dertig jaar onderzoek naar wc’s.
Het treintoilet zou een stuk frisser kunnen zijn als mannen zittend zouden plassen in de wiebelende trein. Maar dat vertikken ze. “Al sinds mannen jagen, plassen ze staand tegen een boom”, zegt Johan Molenbroek van de TU Delft.
Door zijn kennis  is Molenbroek een begrip geworden in de toiletwereld.
Over de hele wereld komen onderzoekers bij hem op de koffie met hun wc-problemen.
De geboren en getogen Deurniger is lid van de adviesgroep van DTO.

Onder de leiding van de heer Molenbeek ontwikkelde een student van de TU Delft een ontwerp voor de Japanse ‘toiletwereld’. Japanse toiletten hebben zoveel knopjes, dat mensen niet weten hoe ze gewoon door moeten trekken. wat ervoor zorgde dat er acht plaatjes werden ontwikkeld die duidelijkheid moeten geven.
De plaatjes zijn net zo simpel als de wasvoorschriften in uw kleding. Zo hoeft u geen Japanse tekens te kunnen lezen en kunt u toch veilig naar het toilet.

 

MeNst-fabriek[4]
Een mooi citaat van Rosa Kuijpers – nutriënten-ambassadeur en door velen ‘mamma pee’ genoemd:

“We zijn allemaal Pee & Poo machines: we moeten allemaal poepen en plassen. Maar we gaan allemaal anders om met onze poep- en plas-praktijken.”rosa

Met de introductie van de MeNst-fabriek in het Voedselbos van Eindhoven, krijgt onze Pee & Poo de aandacht die zij verdienen!

Al een tijdje is Rosa Kuijpers zaadjes aan het planten om mensen bewust te maken. maken dat hun lichaam een fabriekje is in onze omgeving en de noodzaak binnen het circulaire gedachtegoed op de dag van vandaag.
Op wereld toilet dag in November 2016, opende
oud- directeur van Phillips, dhr. J Post de ´deuren´ van de MeNst- Fabriek. Bezoekers konden hier de droog-toilet met eigen ogen bewonderen, of bij hoge nood gebruiken.

Een expositie liet de materialen zien waar het toiletgebouw van is gemaakt, en hoe urine en fecaliën veilig kan worden verwerkt voor de gehele kringloop.mens
De MeNst-Fabriek wilt hiermee de aandacht creëren voor de noodzaak om mensen weer in het ecosysteem te plaatsen, en de taboes rondom ‘Pee & Poo’ daarbij te verbreken.
In de MeNst – Fabriek worden de menselijke urine en fecaliën veilig lokaal behandeld tot een waardevolle bron voor dit bos.
Tevens laat dit initiatief zien hoe je naar het toilet kan zonder aansluiting op de riolering, en water kunt besparen.

 

 

Aan de slag bij DTO

 De Dutch Toilet Organisation (DTO) werd in 2008 opgericht en is de enige stichting in Nederland die zich bezighoudt met  het vergaren en bundelen van kennis voor onderzoek naar de behoefte aan toegankelijke openbare toiletvoorzieningen.

De toegang tot goede, toegankelijke sanitaire voorzieningen bestempelen wij als een universeel recht.

Wij hebben dan ook tot doel de algemene situatie met een speciale focus in Nederland en ontwikkelingslanden te verbeteren.
Hiervoor zijn onderzoeken nodig.

Daarnaast zijn we voortdurend op zoek naar het vinden van innovatieve oplossingen voor openbare toiletvoorzieningen voor beleidsmakers gemeente en overheden

Als organisatie bieden wij, studenten, naast onze expertise, geweldige onderzoeken aan in de door de studenten gekozen landen.Irene Sieraad (1).jpg

 Wij bieden studenten die liever op een kantoor aan de slag willen gaan, een werkplek waar zij zich kunnen ontwikkelen.

Tevens zijn er mogelijkheden om artikelen te publiceren op onze webpagina.
Je werkt hierbij in een internationaal milieu waar je niet alleen op kantoor zit maar ook buiten het kantoor op onderzoek uitgaat.
Met als doel het wellicht ondersteunen van ons team.

 

 De Dutch Toilet Organisation (DTO),

DTO maakt zich hard voor goede toiletten die voldoen aan de normering. Zo ook voor mindervalidetoiletten.
Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor RolstoeltoeSanitronics.jpggankelijkheid uit 2014, bleek dat van de aanwezige, officiële aangepaste toiletten voor mindervaliden in Nederland er 66% ontoegankelijk en onbruikbaar is voor rolstoelgebruikers[5].
Nu is het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)
in Nederland  geratificeerd.
Daarvoor gelden vanaf januari 2017 de volgende grondslagen: toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid.
Daarnaast moeten alle semiopenbare sanitaire voorzieningen toegankelijk worden.

 Dutch Toilet Organisation is het kennis instituut voor toiletvoorzieningen

Een organisatie die kennis heeft en onderzoek doet rondom toiletten. Toiletten is geen onderwerp dat veel op de agenda staat omdat het niet chique is.
Toch zijn er overal toiletten nodig en het straalt een goed toilet gastvrijheid uit.
De Dutch Toilet Organisation (DTO) heeft door onderzoek veel kennis in huis waar een goed, gastvrij, toegankelijk en schoon toilet aan moet voldoen.

 

 Dutch Toilet Organisation
DTO is opgericht vanuit de behoefte en noodzaak om voldoende kennis over goede en openbare toiletvoorzieningen beschikbaar te hebben. DTO beheert en verspreidt deze kennis en wil daarmee innovaties en bewustwording voor sanitaire voorzieningen bevorderen. Naast de openbare toiletten in Nederland houdt DTO zich bezig met sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden. Volgens de Millennium Development Goals Report 2015 zijn er ongeveer 2,4 miljard mensen ter wereld met  slechte toegang tot sanitaire voorzieningen.

Schone toiletten staan voor gastvrijheid
Regelmatig staan Nederlandse gemeenten negatief in het nieuws wat betreft het onderwerp toiletten. Toiletten zijn vaak smerig en niet toegankelijk voor alle doelgroepen  zoals transgenders en minder validen en dat gaat ten kostte van het gevoel van gastvrijheid. Veel gemeenten willen zoveel mogelijk toeristen en bezoekers trekken en halen alles uit de kast om zo gastvrij mogelijk te zijn en daarbij horen ook toiletten.

VN Verdrag personen met een handicap eist toegankelijke toiletten
Nu het VN Verdrag voor personen met een handicap (CRPD) op 14 juni 2016 is geratificeerd in Nederland, is vastgelegd dat toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid voor personen met een handicap vanaf 1 januari 2017 moet worden nagestreefd in alle openbare ruimtes. Als personen met een handicap ervaren dat ergens iets niet op orde is, dan mogen zij een klacht indienen bij Het College voor de Rechten van de Mens. Dit college bevordert, bewaakt, beschermt en belicht mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en monitoring.

 wc3Te weinig openbare toegankelijke toiletten beschikbaar
Uit onderzoek blijkt dat er te weinig en veel ontoegankelijke toiletten zijn voor minder validen. Veel toiletten  bestemd voor minder validen voldoen niet aan de normen van NEN 1814 of de Integrale Toegankelijkheidsstandaard. De toiletten zijn te klein, hebben niet de juiste beugels of een verkeerde toiletpothoogte. Nu Nederland massaal vergrijst groeit de doelgroep mensen met een beperking explosief. Volgens cijfers van  het CBS ervaart 13% van de bevolking ontoegankelijkheid.
Vanuit de DTO adviesraad waar experts inzitten met kennis over techniek, hygiëne, water, duurzaamheid en toegankelijkheid.  DTO kent de normeringen en kan adviseren over goede toegankelijke toiletten voor alle doelgroepen. Een geschikt toilet is hygiënisch, schoon en kan door meerdere doelgroepen worden gebruikt: dames, heren, transgenders en minder validen.

 

Donaties
Een stichting krijgt inkomsten via donaties van haar ondersteuners. Dat kan zijn met giften en tijds- en energie-investeringen. Giften dekken regelmatig noodzakelijke kosten die onze stichting heeft.

Om de kwaliteit en het niveau van DTO te kunnen waarborgen en te blijven behouden, is uw hulp dan ook noodzakelijk en erg belangrijk.

Daarom vragen wij u om als sponsor DTO te willen en te blijven steunen.
Steun ons door een donatie.
U draagt bij aan een betere wereld, hygiëne en gezondheid. Bijkomend voordeel is dat wij uw bedrijfslogo zowel in de nieuwsbrief als op onze website plaatsen.

Mocht u willen doneren of contact op willen nemen

 

Redactie:

Gerard van Es

Voorzitter

Rosalie de Leeuw

Stagiaire HBO Associate Degree Cross mediale communicatie

 

Voor donaties:

Rabo bank

IBAN: NL08 RABO 0148 9432 17

Tav Stichting DTO

Capelle aan den IJssel

Contact

Email
gjvanes@dutchtoilet.nl

Website(s)  :

www.dutchtoiletorganisation.com

www.dutchtoiletorganisation.nl

Sponsor

Bronvermelding
[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Toilet
[2]http://www.nu.nl/gezondheid/4411191/tekort-openbare-wcs-in-nederland.html
[3] http://www.tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/ns-onthult-nieuwe-trein-met-toilet-ontwerp-tu-delft/
[4] http://foodupbrabant.nl/agenda-items/opening-menst-fabriek/
Advertisements